Muhtaç olmak

Gereksinmek anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle muhtacolmak eklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muhtaç olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muhtacolmak (Yanlış kullanım)

muhtaç olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Namerde muhtaç olmaktan korkarım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türk halkı Türk soyundan gelen yada kendini öyle kabul eden anlamına […]
  • Veranda Camlı taraça, üstü kapalı ve çevresi camlı balkon anlamına […]
  • Aral Gölü Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Bekar Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini […]
  • Alerji Alerji; yiyecek, içecek, ilaç, koku gibi birçok etkene vücudun […]
  • Kara boya Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle karaboya […]

Yorum yapın