Muhtıra

Dilimizde söyleyiş farklılıklarından kaynaklanan farklardan dolayı bazı kelimeler yanlış yazılır. Muhtıra kelimesi de bu şekilde hatalı yazılan kelimelerdendir. Muhtıra kelimesi şu anlamlara gelir.

  • Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı
  • Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota.
  • Andıç
  • Günlük

Bu kelime genellikle muhtura şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muhtıra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muhtura (Yanlış kullanım)

muhtıra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türk siyasi tarihine “sivil siyasete ikinci müdahale” olarak geçen 12 Mart 1971 Muhtırası‘nın üzerinden 50 yıl geçti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kitabevi Kitabevi; kitap yayını ve satışı yapılan yer anlamında […]
  • Otopark Dilimize İngilizce'den geçen otopark kelimesinin orijinali […]
  • Bal Arısı Bal arısı (Apis mellifera) 1,2 cm uzunluğundadır. Baş ve göğüs […]
  • Terk Ettiği Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle […]
  • Trend Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, […]
  • Oyun etmek Ustalıklı aldatma, düzen, dalavere, dolap, hile anlamına gelir. […]

Yorum yapın