Mukadder

Mukadder kelimesi sıfattır. Alınyazısında var olan, alında yazılı bulunan anlamına gelir. Arapça kökenli bu kelime genellikle mukatter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mukadder şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mukatter (Yanlış kullanım)

mukadder ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler.” – M. Ş. Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Telgraf İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla […]
  • Çıkmaz Sokak -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Keçi yolu Dağlarda, ormanlarda gelip geçen insan ve hayvanların ayak […]
  • Hiyalüronik asit Keza anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiyaluronik asit, […]
  • İskân İskân, yurtlandırma, yurtlanma anlamında kullanılan bir […]
  • Neyse ki Önemi yok, olan oldu,  anlamında kullanılan bir sözdür. Ayrıca […]

Yorum yapın