Mülhakat

Mülhakat, özellikle Türk hukukunda kullanılan bir hukuki terimdir. Mülhakat, bir üçüncü kişinin malik olmadığı veya bir şeyi mülkünün bir parçası olarak kullanma hakkının bir kişiye ait olduğu anlamına gelir. Mülhakat, genellikle özel mülkiyet olarak tanımlanır ve bu mülkiyet, özellikle topraktan elde edilen ürünlerden oluşan katma değerli mal veya hizmetler üretmek amacıyla kullanılır. Mülhakat hakkı, aynı zamanda bir malın kullanım hakkını kapsayabilir. Bu hak, genellikle bir anlaşma yoluyla veya kişisel sözleşme yoluyla alınır. Mülhakat hakkı, genellikle üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaması için düzenlenmiştir ve bu hakkı kullanan kişi, mevcut kanunların çerçevesinde bu hakkı kullanmaya devam etmeyi taahhüt etmiş olur. Bu kelime genellikle mülkahat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mülhakat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mülkahat(Yanlış kullanım)

mülhakat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

      Ankara’nın mülhakatı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arapsaçı Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan, uzadıkça […]
  • Şifahi Sözlü, tahrirî karşıtı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Mukadder Mukadder kelimesi sıfattır. Alınyazısında var olan, alında […]
  • Ucu ucuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Geri zekalı Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse), anlayışı kıt, aptal anlamına […]
  • Yüksek atlama Vücudu, bacakların sıçrama gücü ile yerden keserek bir engelin […]

Yorum yapın