Mültezim

Kesenekçi anlamına gelir. Bu kelime genellikle müntezim, mültezin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mültezim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müntezim (Yanlış kullanım)

mültezin (Yanlış kullanım)

mültezim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lâkin ey Türk, bu mesut köy bitiyor.

Mültezimin, fâizcinin, tüccârın

Pençesinde… Diyor beni kurtarın (Ziyâ Gökalp).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aşçılık Aşçının yaptığı iş, aşçının görevi ya da aşçı olma […]
  • Yok olmak Varlığı sona ermek, ortalıktan kalkmak, yitip gitmek anlamına […]
  • Belediyesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Kambur Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve […]
  • Teşvik İsteklendirme, özendirme, bir kimseyi kötü bir iş yapması için […]
  • Zapt etmek Zorla almak, tutmak, bir şeyi güç kullanarak […]

Yorum yapın