Mundar

Murdar, İngilizce’de kötü, çirkin veya berbat anlamına gelen bir sözcük olmasına rağmen, Türkçe’de farklı bir anlam taşıyor. Türkçe’de, murdar, çok kirli, çok pis veya fazla çirkin anlamına gelir. Buna ek olarak, murdar, kötü, çirkin veya yüz kızartıcı olarak da kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin sözleri murdar olabilir, ancak bu kişinin fiziksel görünümü çirkin olmayabilir. Ayrıca, bir evde fazla kirli olması veya bir kişinin çok pis olması için de murdar sözcüğü kullanılabilir. Murdar aynı zamanda kötü, çirkin veya yüz kızartıcı olarak kullanıldığında, sözcük negatif bir anlam taşır. Murdar olarak adlandırılan şeyler genellikle insanlar tarafından hoş karşılanmaz ve reddedilir. Bununla birlikte, murdar olarak adlandırılan şeyler değişebilir ve bu, kişiye veya duruma bağlı olarak değişebilir. Bu kelime genellikle mındar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mundar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mındar (Yanlış kullanım)

mundar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu murdar kümeste nasıl oturuyorsun bilmem?” – Ahmet Midhat


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kara kaplı kitap Çıkar sağlamak için yasa dışı işlerin yapılmasında yol gösteren […]
  • Malumu ilam etmek Bilinen ve açık olan bir şeyi söylemeye, açıklamaya kalkmak […]
  • Gayrimeskûn Boş, ıssız, şenliksiz olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Distribütör Distribütör, bir firmanın yetkili satış ofisi veya onun […]
  • Kupür Kupür, kesik anlamında kullanılmaktadır. Gazete, dergi gibi […]
  • Nezarethane Gözaltına alınan kimselerin karakolda konulduğu yer, nezaret […]

Yorum yapın