Münhasır

Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus. Sınırlanmış, sınırlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle münasır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı münhasır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

münasır (Yanlış kullanım)

münhasır✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eşgüdüm Bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, […]
  • Asonans Edebiyatta asonans kelimesi aynı aksanı veren ünlüyü ondan […]
  • Mısra Dize anlamına gelir. Bu kelime genellikle misra şeklinde yanlış […]
  • Eski Çağ’ın Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Deve Kuşu Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Bu kelime […]
  • Ateş Böceği Ateş böceği, ateş böceğigiller familyasını oluşturan bahar ve […]

Yorum yapın