Müphem

Müphem, dilbilimsel olarak, belli bir anlamı olmamasına rağmen bir kelimenin kullanılmasına denir. Müphem kelimeler, bir tür veya özellik gösterirken belirsizlik içerir. Genellikle soyut kavramları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “güçlü” kelimesi müphem bir kelimedir, çünkü bu kelime herhangi bir şeye güçlü olacağını ifade etmez; ancak, “güçlü bir araba” gibi cümlelerde kullanılırsa, bu kelime belirttiği şeyin güçlü olduğunu ifade eder. Müphem kelimeler, dilbilimsel olarak çoğunlukla sıfat veya zarf olarak kullanılır. Müphem kelimeler, özellikle şiir ve edebiyatta sıkça kullanılan özel bir kelimetir. Bu kelime genellikle müpem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müphem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müpem (Yanlış kullanım)

müphem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz.” – Attila İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Açıortay Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye […]
  • Kütahya Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biridir. Bu […]
  • Folklorik Halkbilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bakanlar Kurulu Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle […]
  • Kâğıdımsı Kâğıtsı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kağıdımsı, […]
  • Deniz Yılanı Deniz yılanı, hayatlarının tamamını veya çoğunu denizde geçiren […]

Yorum yapın