Müracaat

Müracaat, Türkçe’de taleb etmek ya da istemek anlamındaki ‘ricâ’ sözcüğünün fiil hali olarak kullanılır. Bir dilek ya da istek için gönderilen resmi başvuru veya yazışma olarak da tanımlanabilir. Müracaat, çoğu zaman başvuru belgesi, dilekçe, form gibi yazılı belgelerle yapılır ve yazılı formatta gönderilir. Müracaat genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kurum ve kuruluşlara, işverenlere, üniversitelere ve diğer kurum ve kuruluşlara yapılmaktadır. Müracaat, başvuruların kabul edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılmasında ya da belirli hakların kullanılmasında kritik öneme sahiptir. Müracaatlar, kimin ve hangi amaç için müracaat ettiğini, başvurunun konusunu, istediği hakları veya nedenleri açıklamak için yapılır. Müracaatlar, genellikle kimliği belgelenmiş ya da imzalanmış bir belge aracılığıyla yapılır ve bu belge, başvurunun kim tarafından yapıldığını ve ne zamandır yapıldığını onaylamak için kullanılır. Bu kelime genellikle müracat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müracaat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müracat(Yanlış kullanım)

müracaat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bize daha önce yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz.” – Çetin Altan


Diğer Doğru Yazımlar

  • İade Alınmış bir şeyi geri verme, iadeli gibi anlamlara gelir. Bu […]
  • Kloş Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek) anlamına […]
  • Faik Üstün, yüksek anlamına gelir. Genellikle erkek ismi olarak […]
  • Dogmalaştırılabilme Dogmalaştırılabilmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Denizgüzeli Sarıağız olarak adlandırılan bir deniz hayvanıdır. Bu kelime […]
  • Dümdüz Hiçbir eğri yeri, eğriliği bulunmayan, çok düz anlamına gelir. […]

Yorum yapın