Müracaatçı

Müracaatçı, bir başvuru yapan kişiyi, işyerini veya kurumu tanımlayan bir kelimedir. Genellikle, bir kişinin bir kişiye, bir kuruma veya bir iş yerine bir şey istediği zaman, bu kişiye “müracaatçı” denir. Bu isteğin ne olduğuna bağlı olarak, müracaatçılar iş başvurusu yapmak, özel bir hizmet talep etmek, bir iş için mülakata katılmak, bir üniversitede öğrenim görmek veya bir devlet dairesine bir şey istemek gibi çeşitli nedenlerle bu kelimeyi kullanabilirler. Müracaatçılar, sahip oldukları istekleri karşılayabilecek ve onaylayabilecek kişi veya kurumlara olası en iyi şekilde müracaat etmelidir. Bu kelime genellikle müracatçı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müracaatçı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müracatçı(Yanlış kullanım)

müracaatçı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müracaatçılar arasında yapılan seçimden sonra kazanan kişi belirlendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Denetlemek Bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak […]
  • Grizuölçer Maden ocaklarında bulunan havanın grizu oranını ölçmeye yarayan […]
  • Lamelif Dolambaçlı, eğri büğrü, çarpık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Pazartesi Haftanın günlerinden biri, pazar gününden sonra gelen gün […]
  • Vakanüvis Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla […]
  • Strese girmek Gerilmek, sıkıntıya girmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın