Mürai

İkiyüzlü anlamına gelir. Bu kelime genellikle murai şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mürai şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

murai (Yanlış kullanım)

mürai ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Pek nazik olduğu için onu görenler mürai zannederler.” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öz saygı İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis […]
  • Mabeyincilik Mabeyincinin görevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Halletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna […]
  • Ehlisünnet Sünnet ehli anlamına gelir. Bu kelime genellikle ehli […]
  • İblisane Şeytanca anlamına gelir. Bu kelime genellikle iblisâne şeklinde […]
  • Dapdar Çok dar anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle dap […]

Yorum yapın