Mürtet

Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimseyi tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime genellikle mürted şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mürtet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mürted (Yanlış kullanım)

mürtet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dinimizde mürtet kişiler dışlanmalıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şehadet Tanıklık etmek, huzurda olmak, hazır bulunmak, idrak etmek, […]
  • Fırat Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, […]
  • Faik Üstün, yüksek anlamına gelir. Genellikle erkek ismi olarak […]
  • Flebit Toplardamarlarda iç zar yangısı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kocaeli Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biridir. […]
  • Sarih Sarih kelimesi açık, kolay anlaşılır, belli, belirgin, belgin […]

Yorum yapın