Mushaf-ı Şerif

Mushaf-ı Şerif, Kuran-ı Kerim’in yazılı olarak basılan veya çoğaltılan kopyasının adıdır. Bu kopyalar, özel bir titizlik ve hassasiyetle düzenlenmiş ve çoğaltılmıştır. Mushaf-ı Şerifler, el yazması veya baskı olarak yayınlanmış olabilir. El yazması Mushaf-ı Şerifler, her harfin ayrı ayrı el ile yazılmasıyla oluşturulmuştur. Baskı olarak yayınlanan Mushaf-ı Şerifler ise kalemle yazılmış el yazmasından baskı makinesi ile çoğaltılmıştır. Mushaf-ı Şerifler, Kuran-ı Kerim’in yazılı kopyasının korunması ve kullanılması için tasarlanmıştır. Mushaf-ı Şerifler, tarih boyunca Müslümanlar tarafından çoğu zaman özel bir saygı ve sevgi ile korunmuştur. Bu kelime genellikle Mushafı Şerif, musafışerif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Mushaf-ı Şerif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Mushafı Şerif (Yanlış kullanım)

musafışerif (Yanlış kullanım)

Mushaf-ı Şerif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mushaf-ı Şerif’e bakarak tane tane hafifçe sesli okuma daha makbul ve daha sevaptır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Adımbaşı Birbirine yakın yerlerde, sık aralıklarla anlamına gelir. Bu […]
  • Kitapsever Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba […]
  • İhbarname Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye anlamına gelir. Bu […]
  • Yerküre Üstünde yaşadığımız gök cismi, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı […]
  • Büyük harf Genellikle tümcelerin ve özel adların ilk harfi olarak […]
  • Kırmızıbiber Bir tür biberdir. Türk biberi olarak bilinir. Bu kelime […]

Yorum yapın