Mushaf

Mushaf, Arapça’da Kur’an-ı Kerim’in yazılı olarak yazılmış biçimidir. Türkçe olarak anlamı “kapalı kitap” olarak ifade edilir. Genellikle de kalın bir kağıt üzerine Kur’an âyetlerinin yazılı olduğu ciltler biçiminde tanımlanır. Mushaflar, çoğunlukla altın veya gümüş kaplamalarla süslenmiştir. Diğer yaygın terimler arasında Quran-ı Mukaddes ve Kitab-ı Mukaddes de bulunur. Mushaflar, Müslümanlar tarafından inançlarının temelini oluşturan peygamberin vahiy olarak alıp tebliğ ettiği vahiyleri koruyan en önemli kutsal nesneler olarak kabul edilir. Bu kelime genellikle musaf, mushaf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Mushaf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

musaf (Yanlış kullanım)

mushaf (Yanlış kullanım)

Mushaf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yarın gel, burada Mushaf’a el bas, tövbe et, seni köyde bırakayım.” – Halide Edip Adıvar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla […]
  • Çekememezlik Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan […]
  • Tercümeihâl Tercümeihâl kelimesi öz geçmiş demektir. Birisinin doğumundan […]
  • Antalyalı Antalya ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu […]
  • Çapraşık Girift.  Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, […]
  • Kambur Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve […]

Yorum yapın