Müslim

Müslim, dinsel terim olarak, İslamiyet inancına göre Allah’a inanmak, O’na itaat etmek anlamına gelmektedir. Arapça’da “müslim” kelimesi, kökü “selamet” olan bir fiilden türetilmiştir ve “selameti sağlamak” anlamına gelir. İslam inancına göre, müslümanlar Allah’a inanmış ve O’na itaat etmiş olarak tanımlanır. Müslümanlar, özellikle Kuran’ın ilkeleri çerçevesinde hayatlarını idame ettikleri için Allah’ın arzusunu ve buyruklarını uygulamaktadır. Müslümanlar, Allah’ın farzlarını, yani namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri de yerine getirmek zorundadır. Müslümanlar, aynı zamanda Allah’ın haramlarını da koruyup, onlardan kaçınmalıdır. Müslümanlar, Allah’ın farzlarını ve haramlarını uygulayarak, Allah’a karşı sorumlu davranmanın yanı sıra, özgür iradelerine saygı duymaları gerektiğini de öğrenmektedirler. Bu kelime genellikle müslüm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müslim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müslüm (Yanlış kullanım)

müslim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İmparatorluğu meydana getiren milletler içinde Müslim olmayanların sayısı milyonların üstüne çıkmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Acı badem Gülgillerden, dikenli veya dikensiz, meyvelerinin kabukları […]
  • Öyle ki Öyle ki kelimesindeki -ki eki bağlaç olduğu için ayrı […]
  • Defterhane Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine […]
  • Dübbüasgar Küçükayı anlamına gelir. Gökbilim terimidir ve özel isim olarak […]
  • Kafatasçı Kafatasçılıktan yana olan kimse ve bu görüşte olan kimse […]
  • Ölüm emri Birinin öldürülmesi gerektiğini bildiren buyruk anlamına gelir. […]

Yorum yapın