Müstağnilik

Müstağni olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle müstanilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müstağnilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müstanilik(Yanlış kullanım)

müstağnilik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu müstağnilik seni insanların nazarında üstün kılmaz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kombinezonsuz Kombinezon giymemiş olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Güneğik Hindiba demektir. Bu kelime genellikle güne eğik şeklinde […]
  • Bağlam Deste anlamına gelir. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, […]
  • Muşlu Muş ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aceleten Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle aceleden şeklinde […]
  • Kaynana Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi anlamına […]

Yorum yapın