Müstehcenlik

Müstehcenlik, insanların ahlaka aykırı ve toplumsal adabın ihlali anlamına gelen bir kavramdır. Müstehcenlik, herhangi bir konuya karşı toplumsal normlardan uzak, aşırı özgürlükçü yaklaşımlar içerir. Bu durum, belirli bir toplumun kültürel ve sosyal normlarının ihlali anlamına gelir. Müstehcenlik, sözlü veya yazılı olarak ifade eden her türlü davranışı, ifadeyi veya aktiviteyi içerir. Müstehcenlik, ahlaki, sosyal ve dini değerleri ihlal eder. Müstehcenlik, özellikle toplumun önemli kurumlarına, kurallarına ve kurallarına uymayan ifadeler ve davranışlarda ortaya çıkar. Müstehcenlik, insanın toplumsal değerleri ve normlarını ihlal etmesiyle sonuçlanabilir. Müstehcenlik, herhangi bir konuda aşırı özgürlükçü düşüncelerin ifade edilmesiyle de sonuçlanabilir. Müstehcenlik, ayrıca toplumu rahatsız eden herhangi bir davranış veya ifadeyi de içerir. Bu kelime genellikle müstehçenlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müstehcenlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müstehçenlik (Yanlış kullanım)

müstehcenlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Burada bulunan çoğu film müstehcenlik içeriyor.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Yüz yüze bakmak Arada hatır gönül meselesi olduğu için karşılıklı ilişkiyi […]
  • Gelgel İnsanlarımızın kelimeleri yanlış yazma sebeplerinden birisi de […]
  • Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya […]
  • Doğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Kettle Su ısıtmayı oldukça pratikleştiren bir aparat olan Kettle, çoğu […]
  • Pisboğazlık Pisboğaz olma durumu. Pisboğaza yakışır davranış. Bu kelime […]

Yorum yapın