Mutabık kalmak

Anlaşmaya varmak, anlaşmak, uyuşmak anlamına gelir.  Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle mütabık kalmak, mütabık olmak, mutabık olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mutabık kalmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütabık kalmak (Yanlış kullanım)

mütabık olmak (Yanlış kullanım)

mutabık olmak (Yanlış kullanım)

mutabık kalmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüm ekip toplantı konusunda mutabık kaldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çalakalem Çalakalem; gelişigüzel, durmadan yazmak anlamında […]
  • İstanbullunun İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]
  • Mürüvvet Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve […]
  • Yaradan Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yaratan şeklinde […]
  • Yeradları Yerleşim yerleriyle deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, koyak, bağ, […]
  • Başkahraman Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren […]

Yorum yapın