Mütevazi

Mütevazilik, kişinin kendini küçük görmesi ve kendinden daha mükemmel olanların aleyhinde konuşmaması olarak tanımlanabilir. Mütevazilik, kişinin kibirli olmaması, övünç ve gururla öne çıkarmaması ve davranışlarında böyle bir çabası olmaması anlamına da gelir. Mütevazilik, insanlar arası ilişkilerde önemli bir özelliktir, çünkü bu, kişinin diğerlerini saygı duyarak kendini düşük tutmasını gerektirir. Mütevazilik, özellikle ahlak ve ahlaksızlık konusunda söylenen özdeyişlerin arasında önemli bir yere sahiptir. Mütevazilik, insanların kendilerini daha küçük görmesini ve diğer insanların hakkına saygı göstermesini sağlar. Mütevazilik, aynı zamanda, başkalarının başarılarını küçümsememeyi, kibir ve gurur göstermemeyi, dürüstlüğü önemsemeyi ve dürüst olmayı öğütler. Mütevazilik, insanların başkalarını daha iyi anlamalarına ve ilişkilerindeki kaliteyi arttırmalarına da yardımcı olur. Bu kelime genellikle mütavazi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mütevazi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütavazi (Yanlış kullanım)

mütevazi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sohbet ederken mütevazi hallerinden etkilendim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Uvertür Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça, […]
  • Taraftan -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu […]
  • Muhtıra Dilimizde söyleyiş farklılıklarından kaynaklanan farklardan […]
  • Kızılağaç Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek […]
  • Sakarya Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biridir. Bu […]
  • Siirt fıstığı Siirt fıstığı, olgun taneleriyle Antep fıstığından çok farklı […]

Yorum yapın