Mütevazı

Mütevazı, alçakgönüllü insanlar için kullanılan bir sıfattır. Kendi değerini olduğundan az gösteren, öyle olmadıkları halde başkalarını kendisiyle eşit tutan kimselerdir. Arapçadan dilimize geçen bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Mütevazi gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı mütevazı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütevazi (Yanlış kullanım)

mütevazı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sakin ve mütevazı bir insandı. İnsanın incitmekten çekineceği, naif bir duruşu vardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Orada (Sözü edilen) o yönde, o yerde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ağaçlardaki Toprağın derinliklerine kök salan, gövdesi kereste ya da odun […]
  • Veya Veya yada anlamına gelen bağlaçtır. Birden fazla seçenek olduğu […]
  • Karakaş Genellikle Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen, vücudu beyaz, […]
  • Âdem Adam, insan, insanoğlu anlamına gelir. Dinsel inançlara göre, […]
  • Kanaatli Kanaatkâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlı […]

Yorum yapın