Müthişlik

Müthişlik, Türkçe’de çok güçlü, kuvvetli bir anlam ifade eden bir kelimedir. Müthişlik, insanın gözünde çok çarpıcı, hayranlık uyandıran ve hayranlık duyulan bir şeyi tanımlamak için kullanılır. Bu, bir kişinin kendisini çok güçlü, kuvvetli hissettiği zamanlarda, özellikle de bir insanın başarısının çok büyük olduğu zamanlarda kullanılır. Müthişlik, özellikle iyimserlik, başarı ve kararlılığı temsil etmek için kullanılır. Sözcük, başarılı insanlar tarafından özgüven hissini arttırmak için kullanılabilir. Müthişlik, aynı zamanda çok güçlü ve kuvvetli bir dil ifadesi olarak da kullanılır. Sözcük, insanların çok güçlü ve kuvvetli bir şey yapmalarını, başarılı olmalarını veya çok güçlü bir duyguyu hissetmelerini ya da yaşamalarını anlatmak için kullanılır. Bu kelime genellikle mütişlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müthişlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütişlik (Yanlış kullanım)

müthişlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaratılışın müthişliği insanı şaşırtıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Anladım ki Bağlaç olan ki bir sözcüktür, ayrı yazılır. Cümleler, cümle […]
  • Boğaz’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Cıva Simgesi Hg, atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.59, yoğunluğu […]
  • Dört dörtlük Tam, kusursuz, mükemmel. Birlik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Müddeiumumi Savcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle müddeyiumumi, müddei […]
  • Dağar Ağzı yayvan, dibi dar toprak kaplara dağar adı verilir. Bunun […]

Yorum yapın