Muvazi

Muvazi, Türkçe’de paralel anlamına gelir. Paralel, aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, mütevazi olarak bilinir. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator’a paralel çemberlerden her biridir. Mecazi olarak ise aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.) demektir. Bu kelime genellikle müvazi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muvazi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müvazi (Yanlış kullanım)

muvazi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muvazi evreni meydana getiren evrenler birbirine bağlıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Manifaturacılık Manifaturacı olma durumu, bezzazlık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Öğleüzeri Öğleüstü anlamına gelir. Bu kelime genellikle öğle üzeri, […]
  • İş gücü Belli bir süre içinde bir şey yapmak için harcanan kol ve kafa […]
  • Medyunuşükran olmak Teşekkür borçlu olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bahsetmek Bahsetmek kelimesi bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak […]
  • Suni Yapma, yapay anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime […]

Yorum yapın