Müzakere

Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. Sözlü sınav anlamına gelir. Bu kelime genellikle muzakere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müzakere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muzakere(Yanlış kullanım)

müzakere✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara’da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim.” – Atatürk


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öleyazmak Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak anlamına gelir. Bu […]
  • Menetmek Yasaklamak anlamına gelir. Özgün biçimleri tek heceli bazı […]
  • Nevbahar İlkbahar. Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam anlamına […]
  • Selzede Bir sel yaşamış ve selde zarar görmüş kimse anlamına gelir. […]
  • Birkaç Birkaç kelimesi; çok olmayan az sayıda anlamında […]
  • Pek çok Sayısı belirsiz bir çoklukta olan, bir hayli anlamına gelir. […]

Yorum yapın