Muzdarip

Izdırap ve acı çeken anlamına gelir. Bu kelime genellikle muzdarib şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muzdarip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muzdarib (Yanlış kullanım)

muzdarip✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Büyük bir millet, gururunda, haklarında, tarihinde mağdur ve muzdaripti.” – Ahmet Hamdi Tanpınar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Piyano Piano tuşlara bağlı küçük çekiçlerle tellerine vurulunca ses […]
  • Kiralık mı? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Dala çıka Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çepeçevre Her yanını saracak, kuşatacak bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Dede Korkut Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında […]
  • Personel Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde […]

Yorum yapın