Muzır yayın

Muzır yayın, bir konuşmanın ya da metnin anlaşılmasını zorlaştıran, eğlenceli ya da olumsuz duygular uyandıran sözler, söylemler veya öneriler içerir. Bu, çoğunlukla siyasi, toplumsal, dini ya da kültürel konuların kötüye kullanımıyla ortaya çıkar. Muzır yayın, genellikle toplumun en duyarlı konularına, kaba, saygısız veya hakaret edici bir şekilde değinmeyi içerir. Bu tür yayınlar, insanların karşı karşıya geldiği problemleri çözmek veya çatışmaları çözmek için çaba sarf etmeden, kavgaların çıkmasına neden olmak için kullanılabilir. Muzır yayın, herhangi bir toplumda çatışmaların çıkmasına neden olabilecek duyguların ortaya çıkmasına veya bir konu ile ilgili farklı görüşlerin veya dini inançların çatışmasına neden olabilir.Bu kelime genellikle muzur yayın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muzır yayın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muzur yayın (Yanlış kullanım)

muzır yayın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muzır yayın, herhangi bir toplumda çatışmaların çıkmasına neden olabilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Jiujitsucu Jiujitsu yapan sporcu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İpucu Özellikle dedektiflik romanları okuyanların aşina […]
  • Direkt Direkt, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan anlamını […]
  • İadeli taahhütlü Alıcıya imza karşılığı teslim edilen, teslim edilemediği […]
  • Kırk altı 45 ve 47 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Kuru Kemik Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın