Naaş

Naaş, tıpkı fiziki beden gibi insanın kalp, beyin ve diğer organlarının ölümden sonra mevcut olduğu vücuda verilen genel addır. Naaş, çoğu zaman kutsal sayılan bir bedendir. İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik inancına göre, naaşın gömme veya yakma dışında herhangi bir şekilde değiştirilmesi yanlıştır. Naaş, insanlar adeta onurlandıran, saygı duyulan bir görevdir. Naaşlar, genellikle özenle hazırlanarak ya da bazı kültürlerde tabut hizasında son kez göze çarptıktan sonra kendileri için belirlenen mekanlara gömülürler. Bu kelime genellikle nağaş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı naaş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nağaş (Yanlış kullanım)

naaş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

      “Annemin naaşı teneşir üzerinde beyaz bir kefenle örtülüydü.” – Yahya Kemal Beyatlı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkiye’miz Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işaretişle ayrılması […]
  • Jelatinlemek Bir yeri veya şeyi jelatin ile kaplamak anlamına gelir. Bu […]
  • Muahede Antlaşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle muğahede şeklinde […]
  • Mürşitlik Türkçede mürşitlik, çoğul olarak mürşitlikler olarak […]
  • Dede Korkut Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında […]
  • Biyoritim Doğuştan başlayarak belirli zaman aralıklarıyla yinelenen ve […]

Yorum yapın