Naçizane

Naçizane, çok küçük, çok önemsiz bir şey olarak anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu sözcük sıklıkla yanlış yazılır. Nacizane gibi hatalı kullanımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı naçizane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nacizane (Yanlış kullanım)

 naçizane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Size bu konuda naçizane bir fikir verebilirim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Demir yumruk Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Olağan Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Materyal Gereç anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime […]
  • Hapsolmak Hapsolmak kelimesi -e bulunduğu yerden dışarı çıkamamak […]
  • Dipnot Dipnot, yazı içinde geçen bilginin kaynağının veya […]
  • Mademki Değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir […]

Yorum yapın