Nafi

Nâfi, Arapça kökenli bir kelimedir ve “kazanç, fayda, emek çıkarma” anlamlarına gelir. Nâfi, daha çok çalışma, çaba harcama ve sonunda kazancın elde edilmesi anlamında kullanılır. Aynı zamanda çok çalışmak ve fayda sağlamak anlamında da kullanılır. En sık kullanılan anlamı ise bir işin, çabaların veya faaliyetlerin kar sağlamasıdır. Nâfi olarak bilinen kavram, birçok değişik kişinin ya da kurumların çalışmalarından doğan ve aradaki bir faydayı ön gösteren kavramdır. Nâfi anlayışının temel prensibi, kişinin ya da kurumun çalışmalarından çıkan faydayı -kazancı- verebilmektir. Nâfi, herhangi bir kişi ya da işletme ile kendisini çalışmalarından faydalananlar arasında bir denge kurmaktadır. Bu denge, her iki tarafın da kazan kazan bir sonuca ulaşmaları için önemlidir. Böylece her taraf nâfi ve faydalı sonuçlar elde edebilir. Nâfi, özet olarak, kişinin ya da kurumun çalışmalarından çıkan yararların ortaya çıkmasıdır.Bu kelime genellikle nağfi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nafi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nağfi (Yanlış kullanım)

nafi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


İlçede herkes onu yürüttüğü nafi işlerden dolayı tanır ve severdi.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Mizanpajlı Mizanpaj yapılan, mizanpajı olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Simülasyon Benzetim, öğrence anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yüzölçümü Bir yerin ya da bir şeyin yüzeyini ölçme işine […]
  • İkide bir Sıklıkla, sürekli, ikide birde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hemen hemen Nerede ise, az zaman sonra, tam değilse bile ona pek […]
  • Doğrultabilme Doğrultabilmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın