Nafia

Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılan işlerin tamamı, bayındırlık işleri anlamına gelir. Bu kelime genellikle nafiya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nafia şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nafiya(Yanlış kullanım)

nafia ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Osmanlı Devleti’nde nafia faaliyetleri önce kurumsallaşma açısında ele alınmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pürhiddet Hiddet, insanların çoğu zaman baskıyla sıkıştıkları veya öfke […]
  • Metafizik Doğaötesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle meta […]
  • Yirmi sekiz 27 ve 29 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Mikroklima Dar iklim bölgesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mikro […]
  • Demir yolu Lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli taşıtların üzerinde […]
  • Psikometri Ruh ölçümü. Bu kelime genellikle pisiko metri şeklinde yanlış […]

Yorum yapın