Nağme

Türkçe’de “çağanak” ya da “çağanak çalma” olarak da bilinir. Türk kültüründe geleneksel olarak kullanılan çağanak, günümüzde çoğunlukla ev ve düğün davetlerinde sıkça kullanılmaktadır. Çağanak, kendi içinde çok farklı tasarımlara, renk ve formatlara sahip olabilmektedir. Çağanak, ahşap veya metal üzerine kalem ile çizilen, sıradan kâğıtlara basılmış olan kompozisyonların bir türüdür. Şekilleri genelde geometrik motiflerden oluşur veya hayvan figürleri, çiçekler, ağaçlar gibi motifler içerir. Çağanaklar hareketli ve renkli renk paletiyle renklendirilmiş ve çeşitli kompozisyonlarla üretilmiş şekillerden oluşmaktadır. Kompozisyonlar genellikle çalışmaya en uygun ve doğal şekillere göre şekillendirilmiş ya da üretilmiştir. Çağanaklar, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, kutlamaları renklendirmek ve ortamları renklendirmek için kullanılan eski bir Türk sanatıdır. Bu kelime genellikle name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nağme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

name(Yanlış kullanım)

nağme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Berrak bir nesim ile ürperdi gölgeler / Yıldızlar eski demlere bir nağme besteler” – Enis Behiç Koryürek

Diğer Doğru Yazımlar

  • Nar çiçeği Halk arasında Mekke gülü ya da nar çiçeği olarak bilinir. […]
  • Nöroşirürjiyen Beyin cerrahı demektir. Nöroşirürji, insan vücudundaki sinir […]
  • Projeksiyon tutmak Bir konuyu aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak. Bu kelime […]
  • Ameliyathane Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel […]
  • Maşukiye Belediyesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Farmakolog İlaç bilimi ile uğraşan, ilaç bilimi uzmanı anlamında […]

Yorum yapın