Naif

Kelime olarak “naif” çoğunlukla olumlu anlamda kullanılır. Naif kavramına ilişkin olumlu anlamda üç temel özellik akla gelir. Bunlar; saflık, dürüstlük ve temizliktir. Naif, kişileri kullanmadan, içten ve samimi olarak, doğallıkla hareket etmeyi ifade eder. Naif olan kişiler dürüst, iyi niyetli ve çoğu zaman temiz yüreklidir. Naif kişilerin kalpleri kirlenmemiş, masum ve gerçektir. Naif kişiler, diğerlerine kolayca güvenebilirler ve çevrelerine karşı samimiyetle yaklaşabilirler. Naif kişiler tüm insanlara eşit ve özgürce yaklaşırlar. Naif kişilik şefkat, iyilik ve arkadaşlık duygularının öne çıktığı bir olgudur. Bu kelime genellikle nağif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı naif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nağif (Yanlış kullanım)

naif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kıskanabileceği kadınların varlığını göğüsleyemeyecek kadar naif biri değildi.” – Reha Mağden

      “Bu özbeöz İstanbul efendisi, makalelerini, romanlarını kendine özgü naif resimlerle süslerdi.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • 1’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Blender Mutfak aleti olarak karıştırıcı anlamına gelen bu kelimenin […]
  • Ahlakın Ahlakın, kelimesinin yazımında genellikle vatandaşlarımız […]
  • Flebit Toplardamarlarda iç zar yangısı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Var ol­mak Bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle varolmak şeklinde […]
  • Klüz Kanyon anlamına gelir. Bu kelime genellikle külüz şeklinde […]

Yorum yapın