Nail

Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış anlamına gelir. Bu kelime genellikle nağil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nail şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nağil (Yanlış kullanım)

nail ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçindeki huzuru bulmuş olan kişiler, asıl sırra nail olmuş demektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kaç kere Yapılan eylemin yapılma sayısını sormak için kullanılır. Kaç […]
  • Facialaştırmak Bir olayı yada durumu facia durumuna getirmek anlamına gelir. […]
  • Iğdırlılık Iğdırlı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük […]
  • Devrirevan Türk müziğinde bir büyük usul anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Gazozağacı Çok saçma söz demektir. Ayrıca argoda oyunda yenildikçe […]
  • Divanıharp Askerî mahkeme anlamına gelir. Bu kelime genellikle divanı […]

Yorum yapın