Naip

Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle nayip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı naip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nayip (Yanlış kullanım)

naip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kral naibi görevini layıkıyla yerine getiriyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cephane Ateşli silahlarda kullanılmak için hazırlanan her türlü […]
  • Dua Yakarış. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin […]
  • Kaydetmek Yazıya geçirmek, yazıyla saptamak, yazmak anlamına gelir. […]
  • Otuz dört 33 ve 35 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Dicle Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Muvaffakiyet Başarı anlamına gelir. Bu kelime genellikle muaaffakiyet […]

Yorum yapın