Naiplik

Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimsedir. Bu kelime genellikle nağiplik, naiblik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı naiplik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nağiplik (Yanlış kullanım)

naiblik (Yanlış kullanım)

naiplik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kral naibi görevini titizlikle yerine getirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Grup Grup, ortak özellikleri olan varlık, nesne bütünü, küme olarak […]
  • Müteaddit Birçok anlamına gelir. Bu kelime genellikle müteadit şeklinde […]
  • At mat m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Enine bo­yuna Gösterişli, iri yarı. Çok ince ayrıntıları ile, eksiksizce, […]
  • Mushaf Mushaf, Arapça'da Kur'an-ı Kerim'in yazılı olarak yazılmış […]
  • Horoz ibiği Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım anlamına gelir. […]

Yorum yapın