Namağlup

‘Yenilgisiz’ anlamına gelen namağlup kelimesi, başarılı olmak için ulaşılamayacak ölçüde güçlü olma, mücadele etme ve her zaman kazanma gücüne sahip olmayı ifade etmektedir. Bu kelimenin kökeni Yunanca “nika” kelimesine dayanmaktadır. Türkçe anlamı olarak, “yenilmeksizin, mücadele etmeksizin, her zaman başarılı olma” gibi düşünülmektedir. Yenilgisizlik, başarılı olmak için karşımıza çıkan her engeli aşmak için güçlülük, istikrar ve başarıya odaklanma gerektirdiği için çok önemlidir. Yenilgisiz bir kişi, her zaman başarılı olacak şekilde hareket eder, kendinden emin olur ve çevresindeki tehditlerin her türlüsünü yenebilir. Bu kelime genellikle na mağlup şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı namağlup şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

na mağlup (Yanlış kullanım)

namağlup ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bizim takım ligi namağlup bitirmeye çalışıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çat kapı Beklenmedik bir zamanda kapıyı çalarak anlamına gelir. […]
  • Nihai karar Herhangi bir konuda alınan son karar. Yargılama sonunda verilen […]
  • Müzik dolabı Radyo, televizyon, teyp, pikap, video vb. ses cihaz ve […]
  • Yalın ayak, başı kabak Çok perişan bir kılıkta anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Beyanname Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek […]
  • Başmekân Asıl yer, en önemli yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın