Namahrem

Namahrem, toplumsal ve ahlaki değerlerin çok önemli olduğu Türk kültüründe yer alan bir kavramdır. Namahremlik denilen durum, aralarında genelde bir akrabalık bağı bulunan ya da yakın arkadaşlık ilişkisi yürüten kişiler arasındaki üçüncü kişinin bu iki kişinin birlikteliğine müdahale etmesi olarak tanımlanır. Namahremlik durumu ilişkilerin bozulmasına ve birbirlerine karşı güvenin kaybolmasına neden olabilir. Namahremlik ilişkisi, genellikle geleneksel olarak aile içi ilişkilerde kullanılır; ancak evlilik dışı çiftler arasında da uygulanabilir. Namahremlik durumu, dürüst, doğru ve ahlaki bir davranışın önemini vurgulamaya yönelik geliştirilmiştir. Namahremlik kurallarının kökeni, M.Ö. tarafından kaleme alınan Kutsal Kitabın emirlerine dayanır ve genellikle sosyal ilişkilerde dürüstlük ve sadakat konularına odaklanır. Bu kelime genellikle na mahrem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı namahrem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

na mahrem (Yanlış kullanım)

namahrem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

      “Doğrusunu isterseniz beni aldatmamıştır ama namahrem karşısında oynamıştır.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Denizaltıcılık Denizaltıcının yaptığı iştir. Dilimizde bazı özel isimlerin […]
  • Profesör Üniversitelerde ve yüksekokullarda ders veren en yüksek aşamalı […]
  • Isıveren Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan ekzotermik anlamına […]
  • Bartınlılık Kayın anlamına gelir. Özel isim olduğu için büyük harfle […]
  • Dil bilimsel Dil bilimiyle ilgili, filolojik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Gazölçer Belirli basınç altında gelen gazın hacmini ölçmeye yarayan […]

Yorum yapın