Namazbozan

Bir tür eğrelti otu anlamına gelir. Bu kelime genellikle namaz bozan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı namazbozan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

namaz bozan (Yanlış kullanım)

namazbozan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Namazbozan, idrar yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dairesellik Dairesel olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Nihai karar Herhangi bir konuda alınan son karar. Yargılama sonunda verilen […]
  • Muayyeniyet Belli olma durumu, bellilik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Üç beş Nicelik yönünden az anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç beş […]
  • İpekgil “-gil” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede […]
  • Nakavt Boks maçında yumruk etkisiyle yere düşen ve on saniye içinde […]

Yorum yapın