Namünasip

Namünasip kelimesi münasip olmayan anlamında kullanılır. Münasip; mahremiyet, gizlilik ve özellikle de dürüstlük gibi kavramlarla ilişkili olan bir sözcük olarak Türkçe’de kullanılmakta. Münasipten kastedilen davranışlar ve konular insanlar arasındaki iletişim, hürmet, güven, saygı, hak ve özgürlükler gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Münasip olarak görülen davranışlar beşerin paylaşmış olduğu kültürel değerlere uygunluk göstermesi, güvenli ve dürüst yaklaşımlar içermesi şartıyla ortaya çıkar ve toplumda karşılıklı saygının korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir yere sahiptir. Bu kelime genellikle na münasip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı namünasip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

na münasip (Yanlış kullanım)

namünasip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bazı kimseler, bana müracaat ederek bu namünasip hâllerden şikâyet ettiler. R. N. Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ya herrü ya merrü Zor, tehlikeli bir durum karşısında `ne olursa olsun` gibi kötü […]
  • Dekorasyon Dekorasyon, bir yeri süsleme anlamı yanında dekor yapma işi […]
  • Bileyazmak Bilecek gibi olmak anlamında kullanılır. -eyazmak eki gelerek […]
  • Takma ad Kimi yazarların, ozanların, kim olduklarını saklamak, okur […]
  • Neofaşizm İkinci Dünya Savaşı'ndan ortaya çıkan faşizm. Bu kelime […]
  • Önden çekişli Motor gücü sadece ön tekerleklere aktarılan (taşıt) anlamına […]

Yorum yapın