Nanobakteri

Nanobakteri, mikroskobik canlıların büyüklüğünün çok küçük olmasından ötürü (200 nm’nin altında) verilen bir isimdir. Nanobakteri, en fazla 300 nm büyüklüğündeki prokaryotlar olarak tanımlanırlar. Nanobakteriler, yaklaşık olarak bir milyonuncu (1/1000) milimetredir ve bu gözle görülemeyen canlılar, çoğu insanın hayatına doğrudan etki yapmayan yarıya kadar mikroplar arasında bulunur. Nanobakteriler, havadan, sudan ya da topraktan çevreye sağlanan sıcaklık, nem ve basınç gibi çevresel koşullara dayanıklıdır. Nanobakteriler, büyüklükleri nedeniyle daha etkin şekilde metabolizmalarını gerçekleştirebilir ve çoğu zaman güçlü bir biyokimyasal üreme çapına sahiptir. Bununla birlikte, nanobakterilerin çevreye zararlı olabilecek özellikleri de vardır. Bu kelime genellikle nano bakteri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nanobakteri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nano bakteri (Yanlış kullanım)

nanobakterir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nanobakteriler, patojen olabilecek kültürler ve yüksek bir toksisiteye sahip olabilen korozyon ve bazı biyofouling durumlarının da aracıları olabilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dünkü çocuk Deneyimi az, toy, acemi kimseler için kullanılır. Bu kelime […]
  • Oldum olası Eskiden beri, kendimi bildiğimden beri, oldum bittim, oldum […]
  • Kibrit Kibrit, ucunda barut bulunan ve sürtülmesi halinde alev alan […]
  • Kıpkırmızı Her yanı kırmızı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıp […]
  • Onmak Onmak kelimesi daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak, eksiği […]
  • Cenubi Güneyle ilgili, güneye özgü olan anlamına gelen bir kelimedir. […]

Yorum yapın