Nasihatname

Nasihatname, İslâm edebiyatında kültür ve ahlakın yaygınlaşmasına hizmet eden bir tür edebî. Genellikle ulema, hükümdarlar, süruriye, arife gibi hoca ve âlimler tarafından yazılan bu eserlerde, insanların ahirette kendilerinin iyi bir şekilde gösterilebilmesi ve kötülük ve kötü alışkanlıklardan sakınarak âhiret saadetine ulaşmaları için gerekli olan konular verilir. Nasihatnameler dini nitelikli olmasına rağmen, yazanların ahlak, fikir ve davranışlarının düzeltilmesi konusunda ısrar eder. Bu nedenle bu tür eserler, özellikle İslâm ülkelerinde hayatın her alanında kullanılan dayanışma, dürüstlük ve adalet gibi değerlerin yerleşmesinde önemli rol oynar. Bu kelime genellikle nasihat name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nasihatname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nasihat name (Yanlış kullanım)

nasihatname ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nasihatnamelere genellikle rahmet, iman ve ibadet konularının yanı sıra, sosyal, ekonomik ve politik konular da eklenmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kârlı yatırım Tasarruf yapmak isteyen kişinin, çevresinde bulunan en kazançlı […]
  • İçyüz Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka […]
  • Tek erkçi Monarşist anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerkçi […]
  • Birkaç Şey Az sayıda olan, çok olmayan, birden çok ama dörtten az olan […]
  • Gayrimuayyen Belirsiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ankara’m Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işareti ile ayrılması […]

Yorum yapın