Nasıl

(bir kimse, bir konu, bir olay vb. için) ne gibi, ne türlü, ne durumda, niteliği ne anlamına gelir. Bu kelime genellikle nassıl şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nasıl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nassıl (Yanlış kullanım)

nasıl ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hastanız bugün nasıl? Nasıl biriydi? Nasıl şeydi?”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Basite indirgemek (bir şeyi) karmaşıklıktan kurtarıp kolayca anlaşılır bir biçime […]
  • Ambar Genellikle tahıl saklanan yer anlamına gelir.  Bu kelime […]
  • Bir kısmı Tam miktarı belli olmayan, belirsiz miktarda anlamına […]
  • Kayıt dışı Herhangi bir biçimde yazılı belgesi olmayan, kayda geçmemiş […]
  • Senlibenli Sen diyebilecek denli yakınlık içinde, aşırı bir biçimde samimi […]
  • Fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın