Nazar duası

Nazar belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz anlamına gelir. Dua ise yakarış anlamına gelir. Nazar duası bu uğursuzluktan korunmak için yapılan yakarıştır. Bu kelime genellikle nazar duğası, nazar duvası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nazar duası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nazar duğası (Yanlış kullanım)

nazar duvası (Yanlış kullanım)

nazar duası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Düğünde kızın annesi sürekli nazar duası okudu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üst küme Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Yarım yamalak Eksik, kusurlu, baştan savma bir biçimde, üstünkörü, […]
  • Hoş gelmek İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Değnek Değnek, elde taşınabilecek derecede düzgün ağaç, sopa olarak […]
  • Subliminal Bilinçaltı, bilinçdışı, bilinçaltı ile algılanan anlamına […]
  • İncik boncuk Değersiz ufak tefek süs eşyası anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın