Ne yapıp yapıp

her ne durumda olursa olsun bir çözüm yolu bularak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ne yapıpyapıp, napıp napıp şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ne yapıp yapıp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ne yapıpyapıp (Yanlış kullanım)

napıp napıp (Yanlış kullanım)

ne yapıp yapıp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Seni ne yapıp yapıp memleketine göndereceğim.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bata çıka Kimi zaman umut keserek, kimi zaman umut besleyerek, güç […]
  • Zeytinyağı Zeytinyağı, zeytin tanelerinden çıkarılan, besin değeri yüksek, […]
  • İlk ağızda Önce, öncelikle, ilk iş olarak, her şeyden önce anlamına gelir. […]
  • Müstahak Müstahak, bir şeye hak kazanmış, bir şeyi hak etmiş kimse için […]
  • Bildirmek Herhangi bir durumu, bir şeyi haber vermek anlamına gelir. […]
  • Kambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları […]

Yorum yapın