Nefs, Nefis

Nefis ya da Nefs (نفس), Arapça kökenlidir, sözlükte ruh, bir şeyin kendisi, akıl, insan bedeni, ceset, kan, azamet, arzu ve kötü istekler gibi manalara gelmektedir. Tasavvufî olarak da, “kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevherdir.” şeklinde tanımlanır. Bu kelime genellikle nevs, nevis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nefs, nefis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nevs, nevis (Yanlış kullanım)

nefs, nefis ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ritüel Din, tapınma, büyü vb. ile ilgili geleneksel tören anlamına […]
  • Yevmiye Gündelik, hergün anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İki anlamlı Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Öz su Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare. Salgı ile […]
  • Ciklet Ağızda çiğnenen sakızla eş anlam ifade eden ciklet kelimesi, […]
  • Özsever Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist anlamına […]

Yorum yapın