Nemçeker

Nemçeker, mykooplastik özelliğe sahip olan ve kömür gibi çoklukla kömür endüstrisinde kullanılan bir çimento çeşididir. Söz konusu çimento, içeriğindeki çeşitli mineral parçacıklarından ve plastik özelliğinden dolayı nemlendirilmiş özel bir karışım halinde sunulmaktadır. Nemçeker, çoğunlukla beton ve asfalt gibi altyapı projelerinde önemli bir role sahip olan ve aynı zamanda su taşıma kapasitesi olan suyun nispeten yüksek hızda akışını sağlayan geçirimli yüzeyleri oluşturmak için kullanılan bir malzemedir. Bu kelime genellikle nem çeker şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı nemçeker şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

nem çeker (Yanlış kullanım)

nemçeker ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nemçekerin kablolama, tesisat ve katı atık deposu gibi ağaçlama sistemlerinin temelini oluşturan ve rutubetin azaltılmasına yardımcı olan bir çeşit çimento olduğu söylenebilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Genelgeçerlik Genelgeçer olma durumudur. Bu kelime genellikle genel […]
  • Doktrin Öğreti anlamına gelir. Bu kelime genellikle doktirin şeklinde […]
  • Mehterbaşı Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu […]
  • Güvercin Hızlı ve uzun zaman uçabilen, yemle beslenen bir kuş türüdür. […]
  • Hamal camal Hamal gibi kimseler için kullanılan ikilemedir. Ayrı […]
  • Testosteron Erkek cinsiyet hormonu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın