Neolitik

Neolitik, M.Ö. 8000 ile M.Ö. 3500 yılları arasında yaşanan dünya tarihinin ortaçağı olarak bilinmektedir. Neolitik çağ, Zaman Çizelgesinin ilk tarım ve kent devletlerinin kurulması yılları olarak da düşünülmektedir. Neolitik çağ, fosiller, yerleşimler, kazılar ve arkeolojik buluntularla tanımlanmaktadır. Neolitik Çağ, insanların inekler, koyunlar, tavuklar, arılar ve diğer hayvanları çiftçilik amacıyla yetiştirmesiyle birlikte, köy kurulmasıyla ve çatı örgütlerinin ortaya çıkmasıyla önemli değişimlere neden oldu. Neolitik çağ, insanların teknolojiyi de kullanmaya başlamasıyla birlikte, özel takımlar, aletler ve düzgün tuğlaların yapılmasına olanak sağladı. Neolitik çağın insanları, kültürlerinde daha fazla endüstriyel ev aletleri, zanaatlar, gıda işleme teknikleri ve hatta kültürler arası ticaret yolları geliştirdiler. Neolitik çağ insanları oldukça akıllıydı ve nispeten karmaşık düzenlemeler yaptılar. Neolitik çağda insanlar, kentin merkezlerinde kurulmuş şehir devletleri kurmaya başladılar. Bu şehir devletleri, özel görevleri olan ve değişik sivil toplum faaliyetlerini yöneten özel idareler tarafından yönetildi. Neolitik çağ insanları, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilerlemelerinin yanı sıra dinsel faaliyetler ve kültleri ortaya çıkardı. Neolitik çağda insanların daha önce olmadığı kadar yoğun olarak yerleşmeleri ve çiftçilik yapmalarına neden olmaktaydı. Neolitik çağda insanlar, daha yeni aletler, ekipmanlar ve teknolojileri kullanarak kendilerini geliştirdiler. Neolitik çağın insanları, kültürlerinde daha gelişmiş sanat eserleri, çizim ve resimler, kaynaklar ve kemanları, aynaları ve el işleri ürettiler. Bu çağ insanlarının arzularına ve toplumsal durumlarına göre karmaşık toplum oluşumları oluşturdu. Neolitik çağ insanlarının, kültürlerinde daha yüksek düzeyde sosyal ve kurumsal bağlar ortaya çıkarmaları, zengin anılar ve deneyimler bırakmaları, daha büyük işlerin yürütülmesine izin verdi. Neolitik çağ sonrasında, insanlar giderek daha karmaşık sosyal kurumlar, ekonomik sistemler ve entelektüel yaşam geliştirdiler. Bu kelime genellikle neo litik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı neolitik şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

neo litik (Yanlış kullanım)

neolitik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Neolitik çağ sonrasında, insanlar giderek daha karmaşık sosyal kurumlar, ekonomik sistemler ve entelektüel yaşam geliştirdiler.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Kanıksamak Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak, bıkkınlık […]
  • Ankara’dadır Ankara özel bir isimdir. Özel isimlere gelen ekler bazı […]
  • Ökse otu Ökse otu, kim yörelerde çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya […]
  • Lağımcılık Lağımcının yaptığı iş, pis su kanallarını açıp temizleyen işçi. […]
  • Ege Denizi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Kethüda Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, […]

Yorum yapın