Neonazi

Neonazi, Nazi partisinin modern takipçileri olan, bir anlayışı, kültürü ve düşünceyi desteklemek amacıyla toplumsal sistemleri değiştirmek üzere hareket eden ve güçlü, sert ve direktif politikalara sahip ultranacionalist grup olarak tanımlanmaktadır. Neonaziler, antisemitik ve anti-insanlık düşüncelerini, ülke çapındaki politik kampanyalar veya şiddetle desteklemektedir. Bazı neonazi grupları, etnik azınlıkları ülkelerinden veya diğer bölgelerden tamamen çıkarmayı veya onları köktenci bir şekilde değiştirmeyi amaçlamaktadırlar. Neonazinin ortak bir siyasi ideolojisi olmamakla birlikte, bazı temel öğeleri ortaktır. Bu ortak öğeler arasında milliyetçilik ve köktenci üstünlük düşüncesi, Nazi partisinin gerçekleştirdiği siyasi hareketin desteklenmesi ve faşizmden gelen siyasi öğretiler vardır. Bu kelime genellikle neo nazi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Neonazi şeklinde olmalıdır. Büyük harfle yazılmalıdır.

Doğru yazımı:

neo nazi (Yanlış kullanım)

Neonazi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendi ufak siyasi gruplarını kurmuş olan Neonazi gençlerin bir kısmı hücre evlerinde yaşamaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kıvrım Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, büklüm. Kıvrılma […]
  • Zatürre Pnömoni (Zatürre) , öncelikli olarak alveoller olarak bilinen […]
  • Kaşağılatmak Kaşağılama işini yaptırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dokumahane Dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve çalıştığı yer anlamına gelir. […]
  • TBMM’ye TBMM'ne Büyük harflerle yazılan kısaltmalardan sonra gelen […]
  • Alyuvar Alyuvar, gövdebilim terimidir. Bileşik & addır. Kanın bir […]

Yorum yapın