Neonazizm

Neonazizm, 20. yüzyılın en radikal siyasi hareketlerinden biri olarak tanımlanır. Neonazizm, eşitsizlik, baskıcılık ve çoğunluğa karşı ötekileştirmeyi sembolize eden anti-demokratik bir harekettir. Neonazizm, Nazi Almanyası’nın bir devamı olarak dünyaya nüfuz eder. Nazi Almanyası’nın, yüzyılın başlarında ırkçı, anti-semitik, faşizan, üstün ve iktidardaki bir topluluğa önderlik etmesi gibi, neonazizm de bazı standartlarının devamında, ırkçı, anti-semitik ve homofobik söylemler barındırarak başka toplulukların özgürlüklerine ve haklarına karşı çıkar. Neonazizm, toplumsal ve siyasi alanda ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, neonazizm, Almanya’nın bu özelliklerinin siyasi ve askeri olarak yeniden kullanılmasını teşvik edebilmiştir. Sonuç olarak, neonazizm, günümüz dünyasında özgürlükleri ve hakları çiğneyerek, insanlara baskı, ayrımcılık ve ötekileştirmeyi savunan bir akımdır. Bu kelime genellikle neonazizm şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Neonazizm şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

neonazizm (Yanlış kullanım)

Neonazizm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Neonazizmin başlıca kökeni, Nazi Almanyası’nın ekonomi, tarih, sosyal ve kültürel koşulları tarafından şekillendirilir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Üzere Üzere, amaç, niyet, yakınlık ya da bir koşulu bildiren edattır. […]
  • Fitopatolojik Fitopatoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Stokçuluk Stokçuluk kelimesi stokçu olma durumu, istifçilik anlamında […]
  • Kompozitör Besteci anlamına gelir. Bu kelime genellikle kompozitor […]
  • Tembih Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu […]
  • Artvinli Artvin ilinden olan kimse anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]

Yorum yapın