Neoplazma

Neoplazma, hücresel proliferasyona bağlı olarak vücudun anormal hücrelerle bölünmesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Neoplazma, kontrolsüz hücrelerin anormal olmayan hücreleri ezmesi sonucu meydana gelen kanser gelişimleriyle ilişkilendirilmektedir. Neoplazmanın farklı türleri, malign ve benign olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Malign neoplazmalar, oldukça kötümser durumlara neden olurlar ve hücrelerin anormal bir biçimde bölünmesine neden olurlar. Benign neoplazmaların ise, kötümser durumlar oluşturmamaları ve hücrelerin özellikle bölünme olmaksızın başka yerlere yayılmaları olarak karakterize edilir. Bu kelime genellikle neo plazma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı neoplazma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

neo plazma (Yanlış kullanım)

neoplazma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Neoplazmalar, neoplazttan sağlıklı bir dokuya geçişi tamamlayarak, kanser gelişimini teşvik edebilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tirbuşon Genellikle şarapçılıkta şişeleri tıkamak amaçlı kullanılan […]
  • İç Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Karaardıç Güney Avrupa'da yetişen bir tür ardıç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Mardin Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden […]
  • Güpgüzel Çok güzel anlamına gelir. Bu kelime genellikle güp güzel, güpe […]
  • Kızılımtırak Kızılımsı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kızılım […]

Yorum yapın