neozoik

Neozoik yaş, Miozan yaşından sonra başlayan ve bu güne kadar devam eden jeolojik yaş dilimidir. Bu yaş dilimi karasal tektonik hareketler, biyoçeşitlilik ve insanların yoğun etkileriyle kendini göstermektedir. Neozoik, terimi, 1829’da Jules Desnoyers tarafından kullanılmış ve Yeni Zaman olarak anlamına gelmektedir. Bu zaman dilimini alt zaman dilimleri olarak klasige eder; Pleistosen (20 milyon yıl önce ile 11.700 yıl önce arasında), Holosen (11.700 yıl önce ile şu an arasında) ve Mezosen (65 milyon yıl önce ile 20 milyon yıl önce arasında). Neozoik yaşın başında, orta ve sonu boyunca karbon kaynaklarının arttırılması ve insanların yoğun etkilerinden dolayı çeşitli dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönemde, tektonikleşme seviyesi artmış, mağaralar oluşmuş, iklimler değişmiş, deniz seviyesi veya karasal volkanik eylemlerinin etkisiyle çok sayıda göller oluşmuştur. Neozoik yaşı aynı zamanda biyoçeşitliliğin ve insanın yoğun etkisinin olduğu dönemi temsil etmektedir. Bu zaman diliminde insanlar tarafından tarım geliştirilmiş ve şehirler kurulmuştur. İnsanların bu etkileri ile neredeyse bütün ekosistemleri ve canlı türlerini etkilemişlerdir. Bu kelime genellikle neo zoik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı neozoik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

neo zoik (Yanlış kullanım)

neozoik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:


Neozoik, bir jeoloji terimidir.

Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir yana -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu […]
  • İkide bir Sıklıkla, sürekli, ikide birde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Natamam Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Darağacı İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpaya verilen […]
  • Büyük dalga Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Doğu Ege Ege bölgesinin doğusu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın